Disclaimer


De Oude Kassa verleent u hierbij toegang tot de website www.deoudekassa.nl. Op de website worden door De Oude Kassa teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd.
Deze materialen zijn door De Oude Kassa en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid.
Het is u niet toegstaan zonder toestemming van De Oude Kassa en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen. De Oude Kassa aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.