Goede doelen


De netto opbrengst van de Oude Kassa wordt volledig aan goede doelen geschonken.

Per maand worden 2 of 3 goede doelen geselecteerd, waartussen de opbrengst van die maand gelijkelijk wordt verdeeld.

 
Een overzicht van de meest recente schenkingen vindt u op de pagina Opbrengsten.